≡ menu

Przewody napowietrzne i kable wysokich napięć

SZEROKIE SPEKTRUM WYROBÓW DLA ELEKTROENERGETYKI ZAWODOWEJ

Na początku XX wieku świat przeżył rewolucję, gdy zamiast miedzi zaczęto stosować aluminium w przewodach linii napowietrznych.

Na początku XXI wieku rozpoczyna się kolejna rewolucja, zamiany klasycznych przewodów stalowo-aluminiowych na niskostratne przewody wysokotemperaturowe o małym zwisie z polimerowymi rdzeniami kompozytowymi.

Nasza Firma oferuje szerokie spektrum przewodów wysokotemperaturowych o małych zwisach do napowietrznych linii wysokiego napięcia. Pozwalają one zwiększyć w niektórych przypadkach nawet 9-krotnie obciążalność prądową istniejących linii bez konieczności stawiania nowych słupów oraz bez żmudnych i długotrwałych formalności związanych z budową nowych linii. Pozwalają one również zmniejszyć straty przesyłowe w liniach Wysokich Napięć o 20 - 30%.

  • Zircon Poland Sp. z o.o.
    ul. Klimczaka 5/1, 02-797 Warszawa, Polska

  • Tel. (+48 22) 816 85 41
    E-mail: zircon@zircon.pl

  • Logo Zircon

logo Script logo