≡ menu

Porównanie przewodów ACSS/TW i ZTACSR/TW

ZTACSR/TW to przewód z trapezoidalnymi drutami  z cyrkonowego stopu aluminium ZrAL z rdzeniem stalowym.
ACSS/TW = Aluminium Conductor Steel Supported Trapezoidal Wires to przewód podtrzymywany stalą z aluminiowymi drutami trapezoidalnymi w stanie miękkim wyżarzonym, w którym większość obciążenia mechanicznego przenosi rdzeń stalowy, a druty z aluminium o czystości 99,7% tylko w niewielkim stopniu.
Dlaczego druty z czystego AL w ACSS/TW  są aplikacyjnie lepsze od drutów z cyrkonowego stopu aluminium (ZrAL) w ZTACSR/TW?

Pomimo tego, że druty ZrAL w ZTACSR/TW są mechanicznie mocniejsze od drutów AL w stanie miękkim wyżarzonym w ACSS/TW, to aplikacyjnie lepsze są druty w ACSS/TW, ponieważ dzięki nim ma on w niższej temperaturze położony punkt kolanowy tzn. punkt, w którym całe obciążenie mechaniczne przenoszone jest na rdzeń stalowy. 

Dodatkowo druty z aluminium o wysokiej czystości (99,7%) stosowane w przewodach ACSS/TW mają rezystancję mniejszą o ok. 5% od drutów ZrAL o takiej samej średnicy.

Dlaczego ACSS/TW jest aplikacyjnie i kosztowo lepszy od ZTACSR/TW ?

Pomimo tego, że druty ZrAL w ZTACSR/TW są mechanicznie mocniejsze od drutów AL w stanie miękkim wyżarzonym w ACSS/TW, to rozpatrując bimetaliczny układ aluminium-stal w obydwu przewodach aplikacyjnie lepszy jest ACSS/TW, ponieważ jego druty z AL w stanie miękkim wyżarzonym w miarę wzrostu temperatury szybciej „odpuszczają” i szybko całe obciążenie przenoszone jest na rdzeń stalowy, który wydłuża się mniej przy wzroście temperatury, co powoduje, że ACSS/TW zwisa mniej niż ZTACSR/TW o takiej samej budowie tak jak to pokazuje jego poniżej pokazana charakterystyka zwisu.

ZTACSR/TW zwisając znacznie niżej niż przewód ACSS/TW powoduje, że wymaga większej liczby i większych podwyższeń oraz większej liczby wymian starych słupów na nowe, co znacznie podraża koszt inwestycji modernizacyjnej i czyni inwestycję w ZTACSR/TW nieopłacalną z ekonomicznego punktu widzenia.

Ponadto ZTACR/TW jest droższy od ACSS/TW eksploatacji, ponieważ rezystancja drutów ze stopu ZrAL jest większa (przynajmniej o ok. 5%) od rezystancji drutów z czystego AL w stanie miękkim wyżarzonym, czyli straty w ZTACSR/TW są o ok. 5% większe niż w ACSS/TW, co czasach koniecznej redukcji emisji CO2 ma bardzo istotne znaczenie. Użycie ZTACSR/TW zamiast ACSS/TW o podobnych budowie i średnicy, narażałoby Zamawiającego na konieczność pokrywania w każdym roku eksploatacji linii zmodernizowanej za pomocą przewodów ZTACSR/TW wyższych kosztów związanych ze stratami liniowymi.

ZTACR/TW jest również droższy od ACSS/TW w zakupie, ponieważ zawiera droższe druty ze stopu aluminium ZrAL, a nie z czystego AL.a

 

 

Prownanie

 

 

Wnioski

Stosowanie ZTACSR/TW zamiast lub alternatywnie do ACSS/TW nie ma racjonalnego uzasadnienia z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ jest to konstrukcja gorsza z aplikacyjnego i ekonomicznego punktu widzenia:

 • to co niektórym producentom ZTACSR/TW wydaje się zaletą, czyli posiadanie drutów z aluminiowego stopu cyrkonowego (ZrAL) bez wątpienia znacznie mocniejszych mechanicznie od drutów z czystego aluminium w stanie miękkim wyżarzonym znajdujących się w przewodzie ACSS/TW, jest z aplikacyjnego punktu widzenia de facto ich wadą, dlatego iż:
 • wisząc na linii, mocniejsze druty z twardego stopu ZrAL znacznie później „odpuszczają” niż druty z miękkiego AL i  dlatego punkt kolanowy ZTACSR/TW leży znacznie wyżej na charakterystyce zwisu niż u ACSS/TW i dlatego przewód ZTACSR/TW zwisa znacznie niżej niż przewód ACSS/TW, co powoduje, że wymaga większej liczby i większych podwyższeń oraz większej liczby wymian starych słupów na nowe. Przewód ZTACSR/TW mógłby zwisać mniej, gdyby można było wykorzystać jego wysoką wytrzymałość na rozciąganie i bardziej przewód naprężyć, jednak przy bardzo złym stanie słupów na modernizowanych liniach nie można zwiększać naprężeń na jakie były projektowane słupy.
 • rezystancja drutów ze stopu ZrAL jest większa (przynajmniej o ok. 5%) od rezystancji drutów z czystego AL w stanie miękkim wyżarzonym, czyli straty w ZTACSR/TW są o ok. 5% większe niż w ACSS/TW,
 • przewód ZTACSR/TW jest droższy od ACSS/TW, ponieważ zawiera druty ze stopu aluminium ZrAL, a nie czyste AL.
NazwaDataRozmiar
porownanie_acss_ztacsr.pdf2017-12-12 00:00733,35 KB
 • Zircon Poland Sp. z o.o.
  ul. Klimczaka 5/1, 02-797 Warszawa, Polska

 • Tel. (+48 22) 816 85 41
  E-mail: zircon@zircon.pl

 • Logo Zircon

logo Script logo